BALELIŲ UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Adresas: Mokyklos g. 2, Balelių k., Taujėnų sen., LT-20343, Ukmergės r.
Kodas: 302430612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Telefonas: (8 340) 44425
El.paštas: baleliu.udc@gmail.com

Ukmergės rajono Balelių universalus daugiafunkcis centras (toliau Balelių UDC) įsteigtas  2009 m. rugsėjo 1 d., buvusios mokyklos patalpose. Balelių UDC yra Ukmergės rajono savivaldybės tarybos įsteigta savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens statusą. Tai yra pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio įstaiga, priklausanti savivaldybei.  

Misija
Teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, savišvietos pagalbos, kultūrines ir sportines veiklas, laisvalaikio, socialines paslaugas, užtikrinant jų kokybę, įvairovę ir prieinamumą.

Vizija
Balelių universalus daugiafunkcis centras – visų kaimo gyventojų švietimo, kultūros, sporto, savišvietos, laisvalaikio užimtumo, socialinių paslaugų teikimo židinys.

Tikslas
Tenkinti vietos bendruomenės edukacinius, kultūrinius, socialinius poreikius, telkiant valstybinius, privačius ir vietinius finansų ir intelekto išteklius. 

Centro vykdomos veiklos
Centro patalpose veikia mišri ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje ugdoma 10 vaikų. Teikiama ugdytiniams ir jų tėvams specialioji pedagoginė (logopedo), informacinė, konsultacinė pagalba. Centras dalyvauja projektinėje veikloje. Rengiame bendrus projektus su vietos bendruomene ir dalyvaujame juose kaip bendruomenės partneris. Centre vykdomas neformalus suaugusiųjų švietimas, edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus žmonėms. Moksleiviams grįžusiems iš mokyklos sudaromos sąlygos naudotis kompiuterių klase, treniruokliais, sporto sale. Balelių UDC organizuojama kultūrinė veikla. Veikia neformalaus vaikų švietimo būreliai: „Šokis – judesio terapija mokiniams“ ir „Kūrybinė laisvė“, moterų vokalinis ansamblis, vyksta pilateso ir jogos užsiėmimai. Organizuojamos įvairios tradicinės kalendorinės šventės. Balelių UDC turi savo socialinius partnerius: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės r. Taujėnų gimnazija, Ukmergės rajono Vlado Šlaito viešoji biblioteka, Ukmergės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas". Šie partneriai prisideda prie Balelių UDC vykdomų veiklų.

Planuojama plėtra
Edukacinių programų parengimas ir įgyvendinimas. Kompiuterinio raštingumo kursų organizavimas kaimo gyventojams. Projektinių veiklų organizavimas kaimo gyventojams.
Meninės kūrybos dirbtuvėlių steigimas.

Jūsų SMS dovana svetainei